Toppbild

Kontakt

Orförande

Dagmar Gildebrand
Viktoriagatan 9
441 33 Alingsås

Kassör

Stefan Bydén 0706 72 20 80
Viktoriagatan 9
441 33 Alingsås

Bank
Ekobanken

Bankgiro 820-0479

Organisationsnummer:
716445-0004

 


 

Priser

Medlemsavgift

Vid inträde betalas en medlemsavgift på 3 000 för huvudmedlem och 1 500 för familjemedlem. Dessa avgifter återfås vid utträde.

Årsavgift

Det utgår en avgift på 100 per kvartal för huvudmedlem men ingen för familjemedlem. Denna avgift ska bekosta föreningens administrativa kostnader som bankavgifter.

Bilhyra, tidskostnad

Tidskostnad utgår per timme, per dygn eller per tre dygn och uppåt.

 

Tidkostnad

Bilhyra kilometerkostnad

En kilometerskostnad gäller upp till 200 km därefter blir kostnaden högre eftersom laddning på långresor är dyrare.

 

Kilometerkostnad

Bokningsavgift

En bokningsavgift på 20 kronor tillkommer för varje bokning.