Toppbild

Kontakt

Orförande

Dagmar Gildebrand
Viktoriagatan 9
441 33 Alingsås

Kassör

Stefan Bydén 0706 72 20 80
Viktoriagatan 9
441 33 Alingsås

Bank
Ekobanken

Bankgiro 820-0479

Organisationsnummer:
716445-0004

Oderland


 

Vanliga frågor

Hur fungerar ett bilkooperativ?

En grupp människor äger gemensamt en eller flera bilar. Eftersom bilen då rullar mer än om man skulle haft sin egen, så blir de fasta kostnaderna per mil lägre. Man slipper själv göra en stor investering men har ändå råd att ha en ny, bensinsnål och bra försäkrad bil. Ett annat sätt att hålla nere kostnaderna är att man delar på förekommande arbetsuppgifter, dvs. medlemmarna gör en arbetsinsats. Arbetsinsatser är till exempel styrelseuppdrag, bilvärd, hemsidesansvarig, fakturaansvarig, revisor samt valberedning. Blir man medlem ska man vara inställd på att så småningom ha ett uppdrag eftersom föreningens idé bygger på att medlemmarna delar på ansvaret.

Vem bestämmer?

Medlemmarna tillsammans. En gång om året hålls en årsstämma där verksamhetens riktlinjer dras upp. En vald styrelse leder den löpande verksamheten mellan stämmorna. Mellan stämmorna hålls ibland ytterligare en medlemsstämma, där aktuella frågor kan diskuteras.

Kan ett företag bli medlem?

Ja. Medlemsvillkoren för juridiska personer (företag och organisationer) avtalas mellan kooperativet och företaget/organisationen.

Kan min kompis köra om jag är medlem?

Nej, bara medlemmar och nyttjare får köra våra bilar.

Är bilarna försäkrade?

Ja, samtliga bilar är helförsäkrade.

Hur bokar man?

Via internet på vår webbplats.

Vem tankar?

Det gör den som kör när det behövs och betalar med föreningens kort. Bensinkostnaden är inkluderad i milkostnaden. Bilens tank måste alltid vara minst halvfull när bilen lämnas tillbaka och spolarvätska ska fyllas på.

Utträde

Du kan gå ur föreningen i samband med årsskiftet. Uppsägningstiden är 1 månad, du måste alltså begära utträde före den siste november. Din insats till föreningen betalas tillbaka när årets bokslut är klart och har godkänts av årsstämman (vanligen i maj). Om föreningen har gått med förlust under den tid du varit medlem så dras en solidarisk del av förlusten av från insatsen före återbetalning.