Toppbild

Kontakt

Orförande

Dagmar Gildebrand
Viktoriagatan 9
441 33 Alingsås

Kassör

Stefan Bydén 0706 72 20 80
Viktoriagatan 9
441 33 Alingsås

Bank
Ekobanken

Bankgiro 820-0479

Organisationsnummer:
716445-0004

 


 

Alingsås Bilkooperativ

Alingsås Bilkooperativ erbjuder ett bra alternativ till att äga en egen bil. Bilpoolen består för tillfället av fem bilar, fyra står centralt placerade i Alingsås och en i Västra Bodarna.

Medlemmarna i föreningen hjälps åt att administrera uthyrningen och sköta bilarn.

Nya medlemmar är mycket välkomna!

Fördelar

Ekonomiskt - Billigare än egen bil.

Miljövänligt - Bilpooler bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Praktiskt - Bilar på fasta p-platser och körräkning en gång i månaden.

Bekvämt - Bokas på internet. Välj biltyp efter behov och bara så många timmar du behöver.

Intresserad?

Kontakta oss: info@alingsasbilkooperativ.se.

Vill du bli medlem?

Här hittar du all information du behöver.

Bilarnas placering

Toppbild